PODRŠKA

Registracijski kôd e-pošte

Obično ćete kôd za registraciju primiti e-poštom odmah nakon uspješne kupovine. Ako ga niste primili u roku od 30 minuta, možda je označen kao SPAM ili je zbog kašnjenja grešaka na Internetu ili sistemu.

Nije primljen kôd za registraciju

Odlaganje sistema: Budi strpljiv.
Odbijanje vašeg davatelja usluga e-pošte: Obratite se dobavljaču čije proizvode ste kupili.
Nevažeća adresa e-pošte: Obratite se dobavljaču čije proizvode ste kupili.

Kontaktiraj nas


Ako imate bilo kakva pitanja o našem timu ili bilo koji drugi prijedlog, obratite nam se na našu poruku da nas možete slobodno kontaktirati.


Za sve druge stvari za koje mislite da možemo biti asistent, obratite se službi za podršku [na] ios-data-recovery.com

Kontaktni detalji:

Imate li pitanja?

support@ios-data-recovery.com

pozovite nas

Uskoro dolazi..